چرا بازار پول پشت بازار سرمایه درآمد؟

چرا بازار پول پشت بازار سرمایه درآمد؟ علیرضا باغانی روزنامه نگار و تحلیل گر بورس در جواب به سوال چرا بازار پول پشت بازار سرمایه درآمد گفت :

  • بانک مرکزی درک درستی از فرصت تاریخی به وجود آمده در بازار سرمایه داشت و به درستی در کنار بورس قرار گرفت .
  • بازار پول سال ها رقیب بورس بود ، اما حالا رفیق آن شده …
  • در آینده ای نزدیک چیزی تحت عنوان وام نخواهیم داشت و بنگاه های اقتصادی نیاز تامین مالی خود را از طریق بازار سرماه تامین میکنند و مفهوم وام فقط به عنوان تامین کننده ی نیاز های عمومی مردم برای مسکن و … در اندازه های کوچک ادامه میابد …
  • بانک مرکزی قدرت پول موجود در بازار را درک کرد و با تدبیری درست از این فرصت برای بهبود جریان نقدینگی شرکت ها و البته منتفع شدن مردم استفاده کرد و شکل درستی از سیاست مهار نقدینگی اتفاق افتاد.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

نظرات

You must be logged in to post a comment.

About Author