نان زنجبیلی

  1. نان زنجبیلی تبریزی،ترکیبی اززنجبیل تندوخمیرمعمولی است ونتیجه یک معجون خوش طعم وشفابخش است.نان زنجبیلی به وفور درتبریز یافت میشودوبیشترین مصرف آن درماه مبارک رمضان به وعده افطارمیباشدودربقیه ماههابه وعده صبحانه مصرف میشود

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

نظرات

You must be logged in to post a comment.

About Author